20.10.2019

GIM – SERVIS a.s. je firma pôsobiaca na východe Slovenska od roku 1994, svojimi skúsenosťami sa vyrovná renomovaným firmám pôsobiacim na Slovensku.

V spoločnosti GIM – SERVIS a.s. nájdete kompetentného partnera pre technické riešenie otázok, ale tiež výrobný podnik, ktorý sa špecializuje na zváranie umelých hmôt a výrobu jednoduchých zariadení z umelých hmôt.

Naša spoločnosť je špecialistom výroby: uskladňovacie nádrže pre chemický a strojársky priemysel, tlakové, podtlakové potrubné rozvody, kanalizácie (rozvody kyselín, vody, lúhy), segmentové tvarovky. Výroba odsávacích ventilátorov a absorbérov pár – odsávanie nebezpečných výparov a pachov všade tam, kde je potrebné odsať a minimalizovať obsah škodlivín vypúšťaných do ovzdušia, kde iné materiály zlyhali.

GIM – SERVIS a.s. má v ponuke výrobu celo plastových moriacich nádrží, poskytuje zváranie ušľachtilých kovov (titán, nerez, dural, meď ) v ochrannej atmosfére CO2, argón.

GIM – SERVIS a.s. zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou pri zváraní umelých hmôt.

GIM – SERVIS a.s. Vám ponúka výrobu podľa Vašich konštrukčných výkresov – požiadaviek aj pri kusových výrobkov a celkoch. Je Vám k dispozícii pri zavádzaní Vašej konštrukcie v oblasti umelých hmôt.

O spoločnosti FOTO